Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Етички одбор
 

Повезани садржаји:
 
Комисија за постд. студије и
  научно-истраживачки рад
Комисија за акредитацију
Комисија за обезбеђивање
  квалитета
Комисијa за издав. делатност
Комисија за уређење сајта
Комисија за заштиту
  добробити огледних
  животиња
Комисија за снагу и дизајн
  студије
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ЕТИЧКИ ОДБОР
 

 

Чланови Етичког одбора:

- проф. др Сузана Матејић, председник
- проф. др Драгана Игњатовић-Ристић,члан
- доц. др Светлана Ђукић, члан
- доц. др Милица Поповић, члан
- Биљана Поповска Јовичић, др. мед., члан
- Милош Марковић, члан
- Милош Јеленић, дипл. правник, секретар