AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

65. sednica NNV

65. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 28.02. 2018. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 64. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 64. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendarOBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJE
Istraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research
IZABRAN PROJEKAT UNIVERZITETA NA ČETVRTOM ZASEDANJU SRPSKO-KINESKOG MESOVITOG KOMITETA

Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, u Pekingu je 18. januara 2018. godine održano Četvrto zasedanje srpsko-kineskog Mešovitog komiteta.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio je državni sekretar, prof. dr Vladimir Popović, a kinesku delegaciju Huang Vei, zamenik ministra u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Narodne Republike Kine.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Četvrtog zasedanja Mešovitog srpsko-kineskog komiteta.

Mešoviti komitet je ustanovio da je na Konkurs za sufinansiranje 5 zajedničkih naučno-istraživačkih projekata između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u 2017-2019. godini prijavljeno 46 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon evaluacije predloga obavljene u obe zemlje, te u skladu s utvrđenim prioritetima, ukupno je za realizaciju izabrano 6 projekata u trajanju od tri godine među kojima je projekat Univerziteta u Kragujevcu

Naslov projekta:
Biološki efekti estrakata i molekula izolovanih iz biljaka sa teritorije Balkana

Srpski predlagač:
Nebojša Arsenijević

Kineska institucija:
Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences

Kineski predlagač:
Shishan Yu

Mešoviti komitet je ustanovio da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih projekata mobilnosti istraživača između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u 2018/2019. godini prijavljeno 47 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju izabrano 19 projekata u trajanju od dve godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.


Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije
Stručni sastanci Katedre za Fiziologiju
Izabran dekan Fakulteta medicinskih nauka na mandatni period 2018-2021. godina
Izabran rektor Univerziteta u Kragujevcu na mandatni period 2018-2021. godina
Sastanci Žurnal kluba Katedre za farmakologiju i toksikologiju
Izabran projekat Univerziteta na četvrtom zasedanju srpsko-kineskog mešovitog komiteta
Novi broj časopisa SJECR
vol18 no. 4


4th Congress of Physiological sciences of Serbia with international participation, 19-23, 2018.

59. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije 2018.

 

31.3. - Aktuelne smernice glaukoma sa oftalmološkosocijalnog aspekta


10.3. - Bolesti jetre i oštećenje bubrega u kliničkoj praksiANATOMIJA 1
(promena termina ispita)

Ispit iz predmeta Anatomija 1 (IASM) u martovskom ispitnom roku, održaće se u petak 09.03.2018. godine, od 13.35-15.35 časova u Zelenoj sali (S45).

(NOVO)


VESTINA KOMUNIKACIJE (SA INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA)
(teme za seminarski rad)

Teme za seminarski rad za predmet veština komunikacije sa informa-cionim tehnologijama možete pogle-dati ovde.


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)

FARMACEUTSKA HEMIJA 1
(raspored polaganja testa zadržanog znanja )

Test zadržanog znanja za studente treće godine iz predmeta Farmaceutska hemija 1 održaće se 16.3.2018. godine u Maloj i Velikoj sali od 11.00 časova.


FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA 1
(raspored polaganja praktičnog ispita )

Raspored polaganja praktičnog ispita iz predmeta Farmaceutska tehnologija 1 u martovskom ispitnom roku možete pogledati ovde.
(NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde


Ostale informacije pogledajte ovde

VIZULIZACIONE TEHNIKE U STOMATOLOGIJI
(promena termina nastave)

Nastava iz predmeta Vizulizacione tehnike u stomatologiji od 6-9 nedelje nastave održaće se sredom:

Predavanja: 12:30-14:00 (sala2);
Vežbe:14:00-17:00 (fantom sala), (umesto četvrtkom).


KLINIČKI BLOK
(promena termina nastave)

Nastava iz predmeta Klinički blok od 4-7 nedelje nastave održaće se četvrtkom:

Predavanja: 15:00-15:45;
Vežbe 15:45-19:15 (umesto petkom).


Ostale informacije pogledajte ovde

INFORMATIKA U ZDRAVSTVU
(promena termina predavanja)

Predavanja iz predmeta Informa-tika u zdravstvu na 2 godini strukovnih studija umesto u utorak 27.02.2018. godine biće održana u četvrtak 22.02.2018. godine od 15:00 do 15:45 u Maloj sali.


SPISAK STUDENATA (po grupama za vežbe)

Spiskove studenata (po grupama za vežbe) možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

OVERA ZIMSKOG SEMESTRA
(za studente prve godine)

Obaveštenje o terminu overe zimskog semestra školske 2017/2018. godine, za studente prve godine DAS možete pogledati ovde.

(NOVO)


OVERA ZIMSKOG I UPIS LETNJEG SEMESTRA

Termine overe zimskog i upis letnjeg semestra školske 2017/2018. godine možete pogledati ovde.

(NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde.

(NOVO)

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde
MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

Uverenje o akreditaciji interdi-sciplinarnog studijskog programa: Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite pogledajte ovde.
(NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra,
najave laboratorijskih sastanaka
i žurnal diskusija


O CENTRU IZUZETNIH VREDNOSTI
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Fakultet medicinskih nauka učestvuje u projektima razmene studenata, nastavnog i admini-strativnog osoblja u okviru progra-ma Erazmus +

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde


- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde