AKTUELNO  
 


NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

65. sednica NNV

65. sednica Nastavno-naučnog veća zakazana je za 28.02. 2018. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta.

Opširnije pogledajte ovde.


Zapisnik sa 64. sednice Nastavno-naučnog veća

Zapisnik sa 64. sednice Nastavno-naučnog veća pogle-dajte ovde.


ODLUKE U VEZI SA NASTAVOM

Zaključci Veća semestara i odluke Kolegijuma Fakulteta možete pogledati ovde.


UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE

Uputstvo za navođenje afilija-cije prilikom pisanja naučnog rada zaposlenih pogledajte ovde


AKADEMSKI
kalendarOBUKA ZA SAVETNIKA
ZA HEMIKALIJE
Istraživanje o
migracijama
studenataSerbian Journal of Experimental
and Clinical Research
10. NACIONALNI KONGRES STUDENATA FARMACIJE SRBIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Asocijacija studenata farmacije u Kragujevcu (KgPSA) Vas poziva da u periodu od 20 -24. decembra budete deo jubilarnog 10. Nacionalnog kongresa studenata farmacije Srbije koji će okupiti oko 300 studenata farmacije iz cele zemlje. Smeštaj i program kongresa se izvode u kompleksu studentskog odmarališta Ratko Mitrović na Zlatiboru.

Tema ovogodišnjeg kongresa biće: ''Inovacije u farmaciji-značaj, potreba i očekivanja.'' Registracije za studente farmacije Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, biće otvorene na zvaničnom sajtu Nacionalne asocijacije studenata farmacije, u ponedeljak, 20. novembra u 21.00. (www.napser.org)

Požurite, broj mesta je ograničen!


Obuka za savetnika za hemikalije i polaganje ispita za obnovu licence za savetnika za hemikalije
Stručni sastanci Katedre za Fiziologiju
Izabran dekan Fakulteta medicinskih nauka na mandatni period 2018-2021. godina
Izabran rektor Univerziteta u Kragujevcu na mandatni period 2018-2021. godina
Sastanci Žurnal kluba Katedre za farmakologiju i toksikologiju
Izabran projekat Univerziteta na četvrtom zasedanju srpsko-kineskog mešovitog komiteta
Novi broj časopisa SJECR
vol18 no. 4


4th Congress of Physiological sciences of Serbia with international participation, 19-23, 2018.

59. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije 2018.

 

31.3. - Aktuelne smernice glaukoma sa oftalmološkosocijalnog aspekta


10.3. - Bolesti jetre i oštećenje bubrega u kliničkoj praksiANATOMIJA 1
(promena termina ispita)

Ispit iz predmeta Anatomija 1 (IASM) u martovskom ispitnom roku, održaće se u petak 09.03.2018. godine, od 13.35-15.35 časova u Zelenoj sali (S45).

(NOVO)


VESTINA KOMUNIKACIJE (SA INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA)
(teme za seminarski rad)

Teme za seminarski rad za predmet veština komunikacije sa informa-cionim tehnologijama možete pogle-dati ovde.


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)

FARMACEUTSKA HEMIJA 1
(raspored polaganja testa zadržanog znanja )

Test zadržanog znanja za studente treće godine iz predmeta Farmaceutska hemija 1 održaće se 16.3.2018. godine u Maloj i Velikoj sali od 11.00 časova.


FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA 1
(raspored polaganja praktičnog ispita )

Raspored polaganja praktičnog ispita iz predmeta Farmaceutska tehnologija 1 u martovskom ispitnom roku možete pogledati ovde.
(NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde


Ostale informacije pogledajte ovde

VIZULIZACIONE TEHNIKE U STOMATOLOGIJI
(promena termina nastave)

Nastava iz predmeta Vizulizacione tehnike u stomatologiji od 6-9 nedelje nastave održaće se sredom:

Predavanja: 12:30-14:00 (sala2);
Vežbe:14:00-17:00 (fantom sala), (umesto četvrtkom).


KLINIČKI BLOK
(promena termina nastave)

Nastava iz predmeta Klinički blok od 4-7 nedelje nastave održaće se četvrtkom:

Predavanja: 15:00-15:45;
Vežbe 15:45-19:15 (umesto petkom).


Ostale informacije pogledajte ovde

INFORMATIKA U ZDRAVSTVU
(promena termina predavanja)

Predavanja iz predmeta Informa-tika u zdravstvu na 2 godini strukovnih studija umesto u utorak 27.02.2018. godine biće održana u četvrtak 22.02.2018. godine od 15:00 do 15:45 u Maloj sali.


SPISAK STUDENATA (po grupama za vežbe)

Spiskove studenata (po grupama za vežbe) možete pogledati ovde. (NOVO)


ISPITNI ROKOVI

Termine zakazanih termina ispitnih rokova pogledajte ovde (NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde

OVERA ZIMSKOG SEMESTRA
(za studente prve godine)

Obaveštenje o terminu overe zimskog semestra školske 2017/2018. godine, za studente prve godine DAS možete pogledati ovde.

(NOVO)


OVERA ZIMSKOG I UPIS LETNJEG SEMESTRA

Termine overe zimskog i upis letnjeg semestra školske 2017/2018. godine možete pogledati ovde.

(NOVO)


Ostale informacije pogledajte ovde
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALISTA FARMACIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije specija-lista farmacije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde. (NOVO)


INFORMATORI PREDMETA

Informatore (silabuse) predmeta pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE 2017/2018. GODINE

Fakultet medicinskih nauka raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2017/2018. godini.

Opširnije pogledajte ovde.

(NOVO)

INFORMATORI SPECIJALISTIČKIH GRANA

Informatore (silabuse) specijalističkih grana pogledajte ovde.


Ostale informacije pogledajte ovde
MASTER MENADŹER U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
interdisciplinarni
studijski program

Uverenje o akreditaciji interdi-sciplinarnog studijskog programa: Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite pogledajte ovde.
(NOVO)


AKTUELNOSTI
Najnovije vesti i konkursi
vezani za naučno istraživački rad


CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
Centar za molekulsku medicinu i
istraživanje matičnih ćelija


PROJEKTI
Projekti koji se trenutno realizuju
Arhiva JUNIOR projekata

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Aktuelnosti iz Centara

DOKUMENTA I PLANOVI NIR-a
Dokumenta potrebna za prijavu
projekata

AKTUELNOSTI
Najnovije vesti iz Centra,
najave laboratorijskih sastanaka
i žurnal diskusija


O CENTRU IZUZETNIH VREDNOSTI
Osnivanje Centra
Organizacija Centra
Delatnosti Centra
Istraživači u Centru

NAUČNA ISTRAŽIVANJA
Rezultati projekata Centra

MEĐUNARODNA SARADNJA
Međunarodna saradnja i
organizacija naučnih skupova

Fakultet medicinskih nauka učestvuje u projektima razmene studenata, nastavnog i admini-strativnog osoblja u okviru progra-ma Erazmus +

Opširnije pogledajte ovde

Ostale vesti u vezi sa programima PhD i master studija, letnjih škola pogledajte ovde


- Korisne informacije u vezi sa stupendijama možete naći i na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata ovde