- ŎE

59. a

59. - 27.9. 2017. () 13.30 .

.


58. -

58. - .


.


΀Ō ȣȣ

-Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research

Ō

- 59. 2018. .

:
1. - -
2. : csnirskg@medf.kg.ac.rs ȣ

01.11.2017.

() .
( )


-9. :
28.10.2017.
59. 2018.
SJECR
vol18 no. 3SJECR 51
 
 


PHD FELLOWSHIPS in Life Sciences -
 The Faculty of Biology and Medicine,
 University of Lausanne


 

23.9. -ȣA 2
( )

2 24.10.2017. 14.00-14.30 . ()


Σ 2017/2018.

e .


( )

( ) .


()


A

. ()


Σ 2017/2018.

e .

ȣ ȣ-
( 1)

1 - 16.10.2017. 12:30 2 ( 9:30). . ()


( )

( ) .
A ȣ

, 25.09.2017. , .
. ()


( )

( ) . ()


()ȣ

a 2017/2018. .
. ()


A ȣ
2017/2018.

()ȣ ȣ 2017/2018.

a 2017/2018. .

.

()

ȣ

() .


Σ


-


,
ŀ Č

, +

PhD ,


-